500 Kč
neomezeno

Hostely Praha 10

Nalezeno 1 ubytování

Hostel Milánská

Milánská 471/A, Praha, 10900

Typ ubytování

Apartmány 1
Hostely 1
Hotely 11
Penziony 11
Ubytovny, koleje 2